אנא תענה על 5 שאלות על השם הפרטי שלך. שמך:

שמות וייטנאמיים

#שם משמעות
1 Minhאינטליגנטי
2 Quangברור
3 Quy
4 Quyenצפור
5 Quynhלילה פרח מהלבלב
6 Ritchellמגעיל, ברוטו
7 Sahnהשוואה
8 Senפרח לוטוס
9 Sonרך
10 Tanאדם;
11 Tanhדרך
12 Teoהמתנה של אלוהים
13 Thaiרבים
14 Thangנצחון
15 Thanhברור
16 Pinמוקדש
17 Phuongפניקס
18 Phuocברכה
19 My-Duyenיפה, יפה
20 Mychauגדול
21 Namדרום או דוא"ל
22 Ngaiתבלינים
23 Nghiמוטל בספק
24 Nghiaלנצח
25 Nguyet
26 Nhiשורטים
27 Nhuשווה
28 Nhungקטיפה
29 Nienשנה
30 Nuילדה
31 Phongרוח
32 Phucברכה
33 Thaoלכבד
34 Thiשיר
35 Thianחלק
36 Trinhטהור
37 Trungבינוני
38 Truongבית הספר, שדה
39 Tuברור, חד
40 Tu'ongכל
41 Tuanאינטליגנטי
42 Tungמחזור
43 Tuyenמלאך
44 Tuyetשלג
45 Uyenלא זמין
46 Vietממוצא הווייטנאמי
47 Vuiכדי להיות מאושר
48 Xuanהאביב
49 Yenשקט
50 Trangרציני, אינטליגנטי
51 Traiצדפה
52 Tongריחני
53 Thoאריכות ימים
54 Thongלאינטליגנטי
55 Thuסתיו
56 Thuanלאלף
57 Thucערני
58 Thuongכדי להמשיך
59 Thuyידידות
60 Thuyetהתאוריה
61 Thyשירה
62 Tien
63 Tietחגיגה
64 Tinלחשוב
65 Tinhמודע, מושכל
66 Toanבטוח
67 Zuleykaשלום, שמים
68 Ahnשלום
69 Chuongהפרק
70 Cucחרצית
71 Dan?Vy
72 Dangאמיץ
73 Depיפה
74 Diëmלא זמין
75 Diepלא זמין
76 Dinhעליון
77 Dinh-Hoaפרח בשיא
78 Ducתשוקה
79 Dungאמיץ, הרואי
80 Duocאתי
81 Duyלחסוך
82 Duyenקסם וחן
83 Chungאינטליגנטי
84 Chimצפור
85 Chauדבר יקר
86 Anantakarnהאדם שיש לו זמן אינסופי
87 Banעץ
88 Baoאוצר.
89 Bayגרסה של שיער ערמוני Bayard
90 Bianמסתורי
91 Bichנובל סטון
92 Bienים
93 Binhשלום
94 Buמנהיג
95 Cadaoההמנון הלאומי
96 Cadeoההמנון הלאומי
97 Caisrejoicer
98 Camפה עקום
99 Cayנקבה
100 Duyyאנשים עשירים Mighty
101 Haשמש וחום
102 Hang
103 Khoiלא זמין
104 Khuongמציע יד לעזרה
105 Khuyenלייעץ
106 Kieuלא זמין
107 Lam
108 Lanסחלב.
109 Lanhשקט
110 Lapמספיק עצמי
111 Liemכן
112 Lieuערבה
113 Linhהאביב
114 Loanלא זמין
115 Luongעץ במבוק
116 Lyנאום
117 Khanhלא זמין
118 Khangכדי להיות במצב בריאותי טוב
119 Huyenשחור כזפת
120 Hanhנכון
121 Hauתשוקה
122 Hienלנימוס
123 Hieuהתחשבות
124 Hoa
125 Hoaiverlatijnst
126 Hoangמוכן
127 Hocללמוד
128 Hongורוד וורוד
129 Hopעקבי
130 Hueלילי;
131 Hungיפה
132 Huongפינק;
133 Huyמפואר
134 Makena~lei
תשאירו הערה
* לא חובה