אנא תענה על 5 שאלות על השם הפרטי שלך. שמך:

שמות לבת המסתיימים ב- L

#שם משמעות
1 Ha-Neulשמים
2 Lital
3 Ha-Neulשמים
4 Talטל
5 Lital
6 Lital
7 Yovelחצוצרה
8 Talטל
9 Talטל
10 Yovelחצוצרה
11 Yuvalזרימה
12 Yovelחצוצרה
13 Ha-Neulשמים
14 Yuvalזרימה
15 Yuvalזרימה
16 Coralאלמוג;
17 Marinelמהים
18 Mirelהממורמר
19 Shovalנתיב
20 Jaelעיזים או צוק יעלים
21 Annabell
22 Coralאלמוג;
23 Michalמי כמו אלוהים
24 Solשלום
25 Mirelהממורמר
26 Jaelעיזים או צוק יעלים
27 Haneulגן עדן
28 Marinelמהים
29 Solשלום
30 Shovalנתיב
31 Michalמי כמו אלוהים
32 Mirelהממורמר
33 Annabell
34 Shovalנתיב
35 Coralאלמוג;
36 Haneulגן עדן
37 Marinelמהים
38 Michalמי כמו אלוהים
39 Jaelעיזים או צוק יעלים
40 Haneulגן עדן
41 Annabell

שמות לבן המסתיימים ב- #

ILSYבדהוילר

שמות לבת המסתיימים ב- #

AELORYגהזילרתתשאירו הערה
* לא חובה