אנא תענה על 5 שאלות על השם הפרטי שלך. שמך:

שמות לבת המתחילים ב- ת

#שם משמעות
1 תמר
2 תמר
3 תמר
4 תָּמָרדקל
5 תהילה
6 תָּמָרדקל
7 תהל
8 תהילה
9 תהילה
10 תהל
11 תהל
12 תלתן
13 תלתן
14 תו
15 תלתן
16 תמי
17 תשורה
18 תוכנה
19 תמרה
20 תכלת
21 תמרה
22 תשורה
23 תשורה
24 תו
25 תום
26 תו
27 תוכנה
28 תומר
29 תוכנה
30 תום
31 תומר
32 תום
33 תמי
34 תמרה
35 תכלת
36 תומר
37 תמי
38 תכלת

שמות לבן שמתחילים ב- #

CEאדלמ

שמות לבת שמתחילים ב- #

ACEHMRSTאהזטילמנרשת


תשאירו הערה
* לא חובה